Yurt içi ve uluslararası Patent tescili ve desteği

Yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlardır. Türk Patent Enstitüsü “TPE” tarafından onaylanan Patent tescili ile koruma altına alınır.

Buluş sanayideki teknik bir problemin çözümüdür. Buluş yeni teknolojilerin üretilmesini, mevcut teknolojinin gelişmesini sağlar.

Buluş tarım dahil olmak üzere sanayi ve teknoloji alanında somut bir sorunun çözümüdür.

Patent, buluş sahibine buluşu üzerinde belirli bir süreyle sınırlı olmak üzere devlet veya ilgili ülkenin patent ofisleri tarafından tescil edilerek verilen bir haktır.

Patent hakkı sahibine ürünü satma, pazarlama konusunda bir ayrıcalık sağlar. Bu uygulama buluş yapılmasını teşvik eder.

Patent hakkının kullanım süresi incelemeli patentte 20 yıl, incelemesiz patentte 7 yıldır.

Buluşların patent alarak korunabilmesi için yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilir olması gerekir.

Yenilik; 

Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı, sözlü veya başka bir şekilde açıklanmamış, yeni olmasını ifade eder.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması; 

Buluşun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından tekniğin bilinen durumundan açıkça çıkartılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş olması demektir.

Bir başka değişle, tekniğin bilinen durumunu aşarak, konuyla ilgili var olan bilginin ilerisine geçilmesidir.

Sanayiye uygulanabilir olma; 

Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olmasıdır.

Akademi Yeşil Ofis patent vekilleri, buluşunuzun tescil edilebilir olup olmadığı yönünden inceleme yapar. Detaylı bilgi verir.

Akademi Yeşil Ofis patent uzmanları, buluşunuzu incelemeli veya incelemesiz patent sistemlerinden hangisinin tercih edileceği konusunda bilgilendirme ve yönlendirme yapar.

Buluş patent alabilir nitelikte değilse, faydalı model olarak tescil edilebilirliği analiz edilerek bilgilendirme yapılır.

Buluşunuzu emin ellere teslim ediniz. 

PATENT DESTEKLERİ 

Yurt içi ve yurtdışı patent başvurularında, devlet harçlarına yönelik TÜBİTAK teşvikleri mevcuttur. Ödemelerin bir kısmı,  TPE’ye yapılan başvuru sırasında otomatik olarak eksik alınmak suretiyle veya tamamen alınmayarak desteklenir.

ÜCRETSİZ ön danışmanlık formumuzdan yararlanın...