Marka Lisans Sözleşmeleri

 

Lisans sözleşmeleri markanın kullanım hakkının belirli bir süre veya süresiz olarak bir başka kişi veya şirkete devredilmesidir.

Lisans veren ülkenin tümü için geçerli olmak üzere tek bir kişiye inhisarı lisans hakkı tanıyabileceği gibi, çeşitli bölgeler belirleyerek her bir bölgede ayrı kişilere lisans hakkı tanıyabilir. Basit lisans sözleşmelerinde marka hakkını lisans alan kendisi koruyabileceği gibi bu hakkın kullanımını başka kimselere verebilir.

İnhisarı lisans sahibi marka sahibinin markaya tecavüz halinde açabileceği davaları kendi adına açmaya yetkilidir.

Basit lisans sahibinin kural olarak marka hakkına tecavüz halinde dava hakkı yoktur.

Ancak basit lisans alan veya sözleşmeyle dava haklarından yoksun bırakılan inhisari lisans hakkı sahibi ancak belirli koşulların gerçekleşmesiyle dava açma hakkı kazanır.

Dava açma hakkı bulunmayan lisans alan, marka hakkına yönelik tecavüze karşı hukuki yollara başvurmasını marka sahibinden isteyebilir.

Marka sahibinin lisans alanın yaptığı bildirim üzerine dava açmayacağını bildirmesi veya bildirimden itibaren üç ay içinde dava açmaması halinde, lisans alan kendi adına dava açabilir.

Akademi Yeşil Ofis; lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve marka tecavüzü durumunda atılacak adımlar konusunda lisans sözleşmesi taraflarına danışmanlık hizmeti vermektedir.

ÜCRETSİZ ön danışmanlık formumuzdan yararlanın...