VRHİ Kapatma işlemi

KAPATMA İŞLEMLERİ

Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat kredilerinin ihracat taahhütleri, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen ve belgede taahhüt edilen gelirlerle kapatılır.

Akademi Yeşil Ofis Hizmetlerimiz

·         Belge alımdan kapatılıncaya kadar danışmanlık hizmeti verir,

·         Belge süresi içinde ihracat taahhütlerinizle ilgili risklerinizi bildirir.

·         GTİP madde adı, miktarı ve fiyat değişiklikleri, süre uzatımları, şirket adres ve unvan değişiklerini zamanında yapar.

·         Belge KAPATMA DOSYASI hazırlanması, işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasını sağlar.

GEREKLİ BELGELER.

Belgenizin kapanabilmesi, teminatınızın çözülmesi için aşağıdaki evraklar gereklidir.

1.    Vergi Resim Harç İstisnası aslı

2.    Faaliyet ile ilgili Fatura/Kredi/İpotek/Teminat Mektubu Asılları

3.    Gerçekleşme Listesi (Faaliyet konusuna göre Hakediş veya Fatura Listesi)

 

ÜCRETSİZ ön danışmanlık formumuzdan yararlanın...