DİİB Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

“DİİB” Dahilde İşleme İzin belgesi işlemleri. İlgili yasaları, tebliğleri, genelgeleri ve sirkülerlerine uygun olarak düzenlenir, kullanılır ve süresi bitince kapatma işlemi yapılarak belge sahibinin yükümlülüğü sona erer.

Devlet desteği olan her iş ve işlemler özel kanunları, uygulamaları ve müeyyideleri bilinerek alınır, kullanılır, zamanı geldiğinde yükümlülüğün sona ermesi için kapatma işlemi yapılır.

Alınan her belge düzenlendiği yasaya göre değerlendirilir. Destekler yasalar değiştikçe lehte veya aleyhte gelen hükümlere göre farklılaşmaktadır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, ithal veya yerli olarak vergileri ödenmeden alınan ham maddelerin, imalatta kullanılarak ihraç edilmiş olması belge almanın amacıdır.

Yerli ve ithal hammaddelerin alımı, ihracatın yapılmasından sonra bu bilgiler Bakanlığın sisteminden görülebilmektedir.

Akademi Yeşil Ofis Danışmanlık uzmanları, İthalatları ve ihracatları değerlendirir. Hammadde sarfiyat hesaplamaları yapar. Varsa TEV durumunu tespit eder. Müşteriye ithalat ve ihracat durumlarını, kalan ithalatını ve yapılması gereken ihracatını rapor halinde bildirir.

 

ÜCRETSİZ ön danışmanlık formumuzdan yararlanın...