DİİB Süre alımı

DİİB – DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ SÜRELERİ

AKADEMİ YEŞİL OFİS HİZMETLERİ:

Dahilde işleme izin belgesi geçerlilik süresi firmanızın işlem yapabileceği süredir. İthalat veya ihracatın ek süreler dahil belge süresi içinde yapılması gerekir.

Belge süresi içinde gerçekleşen ithalat, ihracat miktar ve tutarlarının uyumlu olması yasal zorunluluktur.  Belge süresi içinde yapılmayan işlemler belgenizin kapatılmasında değerlendirilmeye alınmaz.

Bilgilendirme:

1.    Akademi Yeşil Ofis Menfaatleriniz, sorumluluklarınız ve süreçler hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar.

2.    Firmanızın gerçekleştirdiği ihracat ve ithalatlarınızı izler. Belirlenen sürelerde son durum raporları gönderir.

DİİB SÜRE TALEPLERİ:

Süre Başvurusu: 

Belge süresinin bitimine müteakip en geç üç (3) ay içinde başvurulması gerekmektedir.

Süre Uzatma Şartları:

Süre uzatmanın şartı, ihracat ve ithalat durumunuza göre değişmektedir. Bu süreler, belgenizin ihracat ve ithalat durumuna göre onaylanır veya ret edilir.
Belgeniz kapsamında Performans, Süre Kaydırımı, Mücbir ve Haklı Sebep olmak üzere ihtiyacınıza uygun olarak 4 ayrı süre çeşidi vardır.

Yasal süre: Belge süresinin yarısı kadardır. Bir defaya mahsusolmak üzere verilir.

Performans Süresi :
Öngörülen ihracat taahhüdü USD değerinin %50 si gerçekleşmesi halinde belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre alınabilir.

Süre Kaydırımı :
Belge başlangıç tarihi ile ilk ithalat tarihi arasındaki sürenin üç ayı geçmemek kaydıyla belgeye kullanım süresi olarak eklenmesidir.

Mücbir sebepler :
Aşağıda belirtilen hallerden birisinin gerçekleşmesi halinde mücbir sebep olarak değerlendirilir.
a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın
b) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali
c) Belge sahibi firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması
d) Yükümlü firmanın iflası veya konkordato ilan etmiş olması
e) Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
f) Grev ve lokavt

Haklı Sebep :
Belge kapsamında ihracatın gerçekleşmesi ancak ithalatının yapılamaması halinde, ithalatın gerçekleşebilmesi için belge orijinal süresinin yarısı kadar ithalat süresi verilebilmektedir.

 

ÜCRETSİZ ön danışmanlık formumuzdan yararlanın...