Vergi Resim Harç İstisnası

VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI

İhracatın artırılması, uluslararası rekabet gücü kazandırılması ve ihraç pazarlarının geliştirilmesi için,

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde“Vergi, Resim ve Harç İstisnası” uygulamasıdır.

İstisnalardan yararlanmak için Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

AKADEMİ YEŞİL OFİS HİZMETLERİ

1.    Belge alımı ve kapatılıncaya kadar firmanıza danışmanlık hizmeti verir,

2.    Belge alım başvurusunu yapar, kurumdan takip eder, sonuçlandırır,

3.    Belge süre bitiminden önce taahhütlerinizle ilgili risklerinizi bildirir.

4.    Belgenizin süre uzatımı ve belge ile ilgili her türlü değişiklikleri, zamanında yapar.

  1. kapatma dosyası hazırlanması, takibi ve kapatma işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlar.

ÜCRETSİZ ön danışmanlık formumuzdan yararlanın...