Metal hurdası ithalatçı kayıt belgesi

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların, İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ithal edilmek istenen metal hurdaları ve döküntüleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir. 2015/23

Metal Hurdaları ithal edecek firmanın sanayici olması ve bu kapsamda Bakanlıktan Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzni ve Lisans Belgesine sahip zorunluluğu vardır.

İthal ettiği hurdayı satmak isteyen firmalara izin verilmemektedir.

Ayrıca izin alacak firmanın Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından düzenlenen Radyasyon Uygunluk Belgesi’ne sahip olması gerekmektedir. Metal Hurdası İthalatçı Kayıt Belgesi’nin geçerlilik süresi 2 yıldır.

ÜCRETSİZ ön danışmanlık formumuzdan yararlanın...