Yurt Dışı Marka Giderlerinin Desteklenmesi

Destek kapsamında olan giderleri

Türkiye’de tescilli markanın yurt dışından tescil ettirilmesine ilişkin;

·         Marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri,

·         Markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb.

·         Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri

·         Bütün zorunlu giderleri desteklenmektedir.

Destek oranları:

Yukarıda bahsi geçen giderler % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir.

Ek destek oranlarından Faydalanma:

Birimin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 baz puan arttırılır.

Örneğin;

%50 olan destek oranı ek 10 baz puan ile %60 olacaktır.

Şirket merkezi bölgesel rekabet edebilirlik Operasyonel programı kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının %75inin altında kalan illerde bulunan şirketler için destek oranı 10 baz puan arttırılır.

Örneğin;

%50 olan destek oranı ek 10 baz puan ile %60 olacaktır.

Destek süresi:

Destek süresi 4 yıldır.

Destek başvuru süresi:

Harcamaya ilişkin ödeme belgesinin tarihi itibari ile en geç 18 ay içinde başvuru yapılmalıdır.

Yenileme giderleri:

Marka yenileme giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

Eksik teslim süresi: İlgili ihracatçı birliği veya Ekonomi Bakanlığının eksik bildirimi ile ilgili evrak çıkış tarihi itibari ile 3 ay içerisinde eksik teslimi yapılabilir.

3 ay içerisinde eksik belge ve bilgilerin tamamlanmaması durumunda destek başvurusu süresi içerisinde yapılmamış kabul edilerek ret edilir.
Tebliğ No: 2010/6

 

 

ÜCRETSİZ ön danışmanlık formumuzdan yararlanın...