Turquality ve Markalaşma Destekleri

DESTEĞİN AMACI

Bu Tebliğ ile, TURQUALITY® Programı kapsamına alınmış şirketlerin desteğe alınan markaları ile ilgili;

·         Ürünlerinin markalaşması,

·         Türk markasının pazara giriş ve tutunmasına yönelik giderler

·         Olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için

yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek harcamalarının desteklenmesi amaçlanmıştır.

DESTEĞİN KAPSAMI

Turquality Tebliği, Turquality ve Markalaşma olmak üzere 2 desteği kapsamaktadır.

Bir firmanın Turquality’mi Markalaşma Desteği kapsamında mı yer alacağı sisteme kabul edilmek için yaptığı başvurusu aşamasında aldığı puana göre Bakanlık tarafından belirlenmektedir.

DESTEĞİN SÜRESİ

Markalaşma 4, Turquality desteği 5 yıldır.

Kapsamdaki firma yeniden başvuru yaparak destek süresini uzatabilir.

·         4 yıllık Markalaşma desteğinden 5 yıllık Turquality desteğine geçilerek toplam destek süresi 5 yılı aşmayacak şekilde süresi uzatılır.

·         Turquality desteğindeki bir firmanın süresi ise, 5 yıl daha uzatılarak toplam süresi 10 yıla çıkarabilir.

DESTEĞİN BAŞLAMASI

Firmaların destek süresi, Bakanlık tarafından desteğe alındıkları tarih ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen harcama ve faaliyetler desteklenir.

Başvuru yapılmış harcamalar için destek ödemesi, şirketin Stratejik İş Planları Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilir.

DESTELENEN MARKA SAYISI

Yurtiçi tescili aynışirkete ait olan en fazla iki marka, Holding ya da Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan en fazla 6 marka desteklenebilir.

Yurtdışı tescilin ise,yurtiçi tescile sahip şirket ya da bu şirketin organik bağının bulunduğu şirkete ait olması gerekir.

KİMLER HARCAMA YAPABİLİR

Bir marka için;destek kapsamına alınan şirketle birlikte, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik organik bağı sunulabilen, resmi evrakları elektronik sisteme yüklenmiş ve Bakanlık tarafından harcama yetkisi verilen şirketlerin yaptığı harcamalar desteklenebilir.

BAŞVURU SÜRESİ

Ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde elektronik ve asıl evraklarla ihracatçı birliği destek başvurusu yapılmalıdır.

Sadece fuarlarda fuar katılım bedeli, dekorasyon ve nakliye harcamaları için başvuru süresi 12 aydır. Fuardaki tanıtımlar içinde bu süre yine 6 aydır.

ZORUNLU EVRAKLAR

6 aylık sürenin (fuar katılımı başvuruları için 12 ay) hesaplanmasında, destek türüne göre değişen sisteme doğru şekilde ilgili yerlerine yüklenmiş zorunlu belgelerinin (sözleşme, fatura ve ödeme belgesi vb gibi) İhracatçı Birliği kayıtlarına giriş yapılan tarihi esas alınır.

Zorunlu belgelerden herhangi birinin başvuru aşamasında sunulmaması durumunda ilgili harcama değerlendirmeye alınmaz.

DESTEK ORAN ve LİMİTLERİ:     

Markalaşma ve Turquality kapsamında tüm destekler %50 oranındadır.

Turqualityde sadece bazı konular belli limitler dahilinde desteklenmekte olup bunların dışındaki tüm harcamalar limitsiz olarak %50 oranında desteklenmektedir.

Markalaşma desteğinde ise tüm harcamalar limitli olarak %50 oranında desteklenmektedir.

HEDEF ÜLKELER

Desteğe alınacak markanın firmanın belirlediği en az bir hedef ülkede tescilinin bulunması gerekmektedir.

Harcama yapılmadan ve faaliyet gerçekleşmeden ilgili ülkenin Turquality sistemindeki hedef pazarlara eklenmesi gerekmektedir.

EKSİK TESLİMİ

Kurumun talep ettiği eksiklerin bildirildiği tarih itibariyle 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortama yüklenerek İhracatçı Birliliğine teslim edilmesi gerekir. Evraklar süresinde sunulmazsa ilgili ödemeler değerlendirmeye alınmayarak dosya red edilir.

ATAŞELİK ONAYI:

Yurtdışında düzenlenen belge ve faaliyetler, Ataşeliğinin onayına veya yerinde incelemesine tabidir.

DİĞER DESTEKLERDEN YARARLANMA

2006/4 Turquality Tebliğ kapsamına alınan firmalar bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer “İhracata Yönelik Devlet Yardımları”ndan yararlandırılmazlar.”

 

ÜCRETSİZ ön danışmanlık formumuzdan yararlanın...