Yabancı Sermayeli Anonim Şirket Kuruluşu

HİZMETLERİMİZ:

·         Anonim şirket kuruluşu yapılması, kurulacak şirkette Türk ve Yabancı personel çalıştırılması için çalışma ve ikamet izinlerinin alınması, Türkiye’ye yasalarına göre şirket çalışma şartları,

·         Şirket kuruluşu, kuruluş sonrası sermaye artırımı ve azaltılması, gerektiğinde ana sözleşmede değişiklikler yapılması,

·         Türkiye’de vergi ve muhasebe sistemi hakkında yasal sorumluluklarınız,

·         Şirketin sermaye artırması, Yeni ortaklar kabul etmesi, Türkiye’de yatırım yapması, yeni ortaklıklar kurması vb. her konuda kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunar.

ŞİRKET KURULUŞU HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

KURULUŞ:
Yabancı ortaklı şirketler, yabancı ortağı olmayan şirketlerle aynı hak ve sorumluluklara sahiptir

Anonim şirket uruluş sermayesi en az 50.000 TL olmalı ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Ortaklar ve sermaye faaliyet süresince istendiği kadar artırılabilir. Ortakların koyacakları sermaye payları en az 25 TL veya bunun katları olmalıdır.

Şirket ortağı veya farklı bir yabancı çalıştırmak istenmesi halinde sermayesinin en 100.000 TL olması yasal zorunludur.

SERMAYENİN ÖDENMESİ:
Sermaye payının %25’i kuruluş aşamasında, kalanı iki yıl içinde şirketin banka hesabına yatırılarak ödenmelidir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI:
Şirketin konusuna, iş kapasitesine ve ihtiyaçlarına göre şirket sermayesi istenildiği kadar Artırılabilir.

ORTAKLARIN ŞİRKETTE ÇALIŞMASINDA YASAL ŞARTLAR:

İkamet izni alma zorunluluğu:
Şirket Müdürü seçilen yabancı ortak veya yabancı uyruklu yabancılar İkamet izni almakla yükümlüdürler. Şirket müdürlerinin bu ikamet izinleri, çalışma izni alınmasında kullanılacaktır.

Çalışma izni alma zorunluluğu:
Şirket müdürleri veya hisse miktarı ne olursa olsun şirket müdürü olmayan yabancılar şirketinde çalışmaları için Çalışma izni almakla yükümlüdürler.

5 Türk Vatandaşı çalıştırma zorunluluğu:
Her şirket müdürü, her şirket ortağı ve çalışan her bir yabancı için 5 Türk vatandaşı çalıştırılması yasal zorunluluktur.

Örnek:Şirket müdürü 1(bir), şirket müdürü olmayan şirket ortağı 2(iki), şirketle ortaklık ilişkisi olmayan 4(dört) yabancı ile birlikte 7(yedi) adet yabancı çalışan karşılığında,
35 Türk vatandaşının şirkette sigortalı olarak çalışıyor olması yasal zorunluluktur.

5 Türk Vatandaşı için Muafiyet:
Kurulan şirket Devletin açtığı bir ihaleyi kazanması halinde, sadece ihale konusu işle ilgili çalıştırılacak yabancı personeller için 5 Türk vatandaşı çalıştırma yükümlülüğü uygulanmaz.

ORTAK SAYISI:
Anonim Şirket Türk ve yabancı uyruklu tek veya daha fazla ortaklı kurulabilir. Türk vatandaşı ortak alınması zorunlu değildir.

ŞİRKET UNVANI VE FAALİYETİ:
Şirket unvanı içinde Anonim Şirket ibaresi ve Şirketin ana faaliyet konusunun bulunması zorunludur. Ana faaliyet konusu dışında yapılacak faaliyetler Akademi Yeşil Ofis tarafından şirket ana sözleşmesine eklenir.

Kurulmuş şirket unvanlarına ve tescilli markalara benzerlik olmamasına özen gösteriniz. Akademi Yeşil Ofis Uzmanları seçtiğiniz unvanı Türkiye’deki şirketler veri tabanından, Türkiye ve uluslararası marka veri tabanından benzerlik araştırması yaparak firmanızın risklerden korunmasını sağlar

BAŞLANGIÇTA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER:

1.    Pasaport fotokopisi: Yabancı ortakların Pasaportlarının işlenmiş tüm sayfalarının renkli fotokopileri

2.    Türk Vatandaşı ortaklar: Varsa Türk ortakların nüfus cüzdanı sureti veya T.C. Kimlik dökümü

3.    Ortakların fotoğrafları:Ortakların yeni çekilmiş en az 6 adet fotoğrafı,

4.    Çalışma ve/veya ikamet izni fotokopisi: Türkiye’de önceden alınmış çalışma izni veya ikamet izni varsa bunların fotokopisi,

5.    İkamet izni:Yabancının şirket müdürü olmak istemesi halinde ikamet izni alınması gereklidir. Yabancı

6.    İkamet adresleri:Yabancı ortağın Türkiye veya yabancı ülkedeki ikamet adresleri

7.    İkamet İlmühaberi: Yabancı ortak şirket müdürü olacaksa, Türkiye’de ikamet ettiği bölge muhtarlığından alınan ikametgâh ilmühaberi,

8.    Vekâletname: Türkiye’de kurum ve kuruluşlarda şirket kuruluş işlemlerinin yapılabilmesi için Akademi Yeşil Ofis Danışmanlığa verilecek noter onaylı vekâletname yurtdışından gönderilecekse Konsolosluk ve Pastil onaylı olmalıdır.

9.    Kurucular beyanı:Akademi Yeşil Ofis Danışmanlığın şirket kuruluş işlemlerine başlayabilmesi için aşağıda Kurucular beyanı formunu doldurarak gönderiniz.

Akademi Yeşil Ofis Danışmanlık yabancı ve varsa yerli ortakların bilgi ve evraklarını aldıktan sonra şirket ana sözleşmesini hazırlar. Müşterinin bilgi ve onayına sunar. Değişiklik veya ilave istekleri olması halinde yapar.

MASRAFLAR VE RESMİ ÖDEMELER:

İlk bilgilendirme mail içeriği hariç, şirket kuruluşu için yapılan noter, konsolosluk ve Pastil onayları, tercüme ve tercüman giderleri, şirket kuruluş harcı, Ticaret odası kayıt harcı, Ticaret sicil gazetesi ilan harcı vb. şirket kuruluşunu ilgilendiren resmi ve özel giderler müşteriye aittir.

TALEP EDİLMESİ HALİNDE ÜCRET KARŞILIĞI SUNULACAK HİZMETLER

Marka Tescili: Kurulacak şirket adının ve varsa markasının benzerlik araştırması ve marka tescilinin yapılması.

Yabancı personel çalıştırılması: Şirket ortağı yabancılar için çalışma ve ikamet izinlerinin alınması

ÖNERİMİZ:
Kurulacak şirketin Muhasebe kayıtlarının tutulması, resmi kurumlara aylık beyannamelerin verilmesi, çalışanların hizmet bordrolarının yapılarak her ay kuruma verilmesi, sigorta primlerinin ödemesi vb. faaliyetler yasal olarak yapılası gereken işlemlerdir.

Bunun için bir muhasebeci veya mali müşavir ile anlaşma yapabilirsiniz veya deneyimli bir personel çalıştırabilirsiniz.

Talep halinde deneyimli, güvenilir muhasebe hizmeti sunanları tavsiye edebiliriz.

ÜCRETSİZ ön danışmanlık formumuzdan yararlanın...