İhracat iadesine tabi olmayan işlemler

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİNE TABİ OLMAYAN İŞLEMLER

İhracat iadesine tabi olan ürünler, aşağıdaki hallerde ihracat iadesinden yararlanamaz.

·         İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı malların ihracatı,

·         Transit ticareti,

·         Sınır ve kıyı ticareti,

·         Sınır Ticaret Merkezleri kapsamında yapılan ihracatı,

·         Bedelsiz ihracatı,

·         Bağlı muamele ve takası,

·         İthal edilerek işlenen ürünlerin ihracı,

·         Hariçte İşleme Rejimi Kararı ve Hariçte İşleme Rejimi Tebliği hükümleri çerçevesinde ihracatı,

·         İhracat sayılan yurt içi satış ve teslimleri,

·         Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı,İhracat iadesinden yararlanamaz.

 

ÜCRETSİZ ön danışmanlık formumuzdan yararlanın...